Principal Investigator
Qing-hui Guo

Prof. Qing-Hui Guo

Address: Chemistry Museum of Tsinghua University, room 300.

Email: guoqh@tsinghua.edu.cn

Education:

2006.09-2010.07   B.S.   Lanzhou University

2010.09-2015.07   Ph.D.   Tsinghua University, tutor: Mei-Xiang Wang

Scientific Reasearch Experience:

2015.08-2017.01   Postdoc.   Institute of Chemistry, Chinese Academic of Science, co-supervisor: De-Xian Wang

2017.02-2021.05   Postdoc.   Northwestern University, co-supervisor: J. Fraser. Stoddart

2021.06-2023.11   PI.   Zhejiang Universty, Hangzhou Global Scientific and Technological Innovation Center

2023.11-present    Assistant Professor.   Department of chemistry, Tsinghua Universty

Selected Awards:

The Stoddart Group Award for Best Publication, 2019

The Second-Class Excellent Doctoral Dissertation, 2015

Awarded by Tsinghua University Outstanding Graduates in Beijing, 2015

National Scholarship for Graduate Students, 2014Group members
Yang Liu
Sheng-Nan Lei
Duan-Chao Wang
Abdul Rahman
Zhe Liu
Xue Chen
Shi-Tao Han
Jin-Ze Lv
Xin-Ru Guan
Xu Wu
Jing-Xiang Tang
Xiao-Yan Wang
上一页 1 2 下一页
Former Group Member
Qin-Yi Li